klasa wojskowa

To oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z Wojskiem. Innowacyjny program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na podjęcie studiów na kierunkach wojskowych, związanych z bezpieczeństwem narodowym itp. Klasa wojskowa jest dla tych, którzy chcą spędzić 3 lata liceum maksymalnie aktywnie, ucząc się technik samoobrony, strzelania, wspinaczki, musztry wojskowej, pokonywania przeszkód terenowych.
Kierunek ten wiąże się ze służbami mundurowymi, dlatego zaproponujemy młodzieży dzień lub dni mundurowe.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

JĘZYKI OBCE

-matematyka
-historia
-wos

-język polski,
-język obcy,
-matematyka,
-historia.

Pierwszy język: język angielski
Drugi język: język niemiecki lub rosyjski.

ZAJĘCIA DODATKOWE

DALSZE MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

-Szkolenie wojskowe na terenie jednostki wojskowej,
-Warsztaty ratownictwa medycznego,
- Dodatkowy przedmiot: Bezpieczeństwo narodowe – przedmiot realizowany przez kadrę uniwersytecką w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Studia na uczelniach wojskowych i cywilnych na kierunkach takich jak np. bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe, historia.

OPIS ODDZIAŁU

Uczniowie tej klasy będą objęci innowacją pedagogiczną z zakresu wojskowości. W wyniku porozumienia z 1. Warszawską Brygadą Pancerną im. Tadeusza Kościuszki szkolenie wojskowe będą odbywać na terenie jednostki wojskowej, a dzięki podpisanemu porozumieniu z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach zajęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego prowadzone będą przez kadrę uniwersytecką w gmachu uczelni. W klasie wojskowej realizowany będzie również innowacyjny program nauczania historii, poszerzony o historię wojska i wojskowości. Przewidziane są również zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami rekrutacyjnymi na uczelnie wojskowe oraz do NSR (w ramach innowacyjnego programu nauczania wychowania fizycznego). Uczniowie tej klasy będą mogli również korzystać z dostępnej w szkole ścianki wspinaczkowej. Uzupełnieniem edukacji dla bezpieczeństwa w tej klasie będą dodatkowe zajęcia z udziałem zawodowych żołnierzy oraz zajęcia z ratownictwa.

PRZYDATNE LINKI

Nabor kuratorium zsp1