ślusarz

KWALIFIKACJE

- E.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

JĘZYK OBCY

- język angielski (obowiązkowy)

INFORMACJE DODATKOWE

Klasa objęta patronatem firmy Bozamet Sp. z o.o. zapewniającej absolwentom zatrudnienie. W ramach sprawowanego patronatu firma Bozamet Sp. z o.o. będzie organizować w swojej firmie praktyczną naukę zwodu, a ponadto będzie wspierać uczniów w nauce, zapewniając zwrot kosztów ubezpieczenia, ubrania roboczego, a dla najlepszych uczniów będzie fundować stypendia.

INFORMACJE O ZAWODZIE

Zawód ślusarz przypisany jest do obszaru mechanicznego. Zawód ten jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień. W zawodzie ślusarz można wyróżnić grupy stanowisk pracy związanych z:

 • trasowaniem,
 • konserwacją sprzętu mechanicznego,
 • robotami konstrukcyjno-spawalniczymi,
 • spawaniem manualnym metodą MIG, MAG, TIG, CMT oraz spawaniem laserowym,
 • naprawą i wykonawstwem narzędzi i oprzyrządowania technologicznego,
 • wykonawstwem i naprawą wyrobów galanterii metalowej,
 • obsługą i naprawą maszyn i urządzeń technologicznych,
 • kontrolą stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz jakości wykonywanych wyrobów.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Dynamiczne zmiany w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach powodują, iż kształcenie zawodowe ślusarza ma charakter szerokoprofilowy, umożliwiający opanowanie umiejętności ogólnozawodowych oraz specjalistycznych, a także umiejętności intelektualnych i kształcenie postaw, stanowiących dobre przygotowanie do specjalizacji np. ślusarz-spawacz. Ślusarze najczęściej wykonują pracę:

 • budowanie prostych konstrukcji stalowych,
 • wykonywanie i regeneracja mechanicznych elementów maszyn, urządzeń, przyrządów zgodnie ze specyfikacją,
 • konserwowanie i naprawa urządzeń,
 • współpraca z działem technologicznym i produkcji w zakresie przygotowania narzędzi do produkcji seryjnej oraz produkcji prototypów,
 • wytwarzanie, naprawianie i odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych.

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własna działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo, uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe, zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

PRZYDATNE LINKI

Nabor kuratorium zsp1