klasa przyrodnicza

Proponujemy naukę w niej uczniom o zainteresowaniach przyrodniczych. Klasa ta ma w założeniu przygotować uczniów do zdawania matury z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia) na poziomie rozszerzonym oraz do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, związanych z ratownictwem medycznym, turystyką i rekreacją, ochroną środowiska, ekologią, leśnictwem i innych. Absolwent tej klasy będzie również dobrze przygotowany do podjęcia studiów na takich uczelniach jak Akademia Wychowania Fizycznego. Dodatkowo zaproponujemy uczniom tej klasy zajęcia sportowe i turystyczne w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz położymy nacisk na promocję zdrowia. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ułatwi młodzieży wstęp na wiele kierunków studiów oraz skuteczne komunikowanie się we współczesnym świecie.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

JĘZYKI OBCE

-język angielski
-biologia
-geografia

-język polski,
-język obcy,
-matematyka,
-geografia.

Pierwszy język: język angielski
Drugi język: język niemiecki lub rosyjski.

ZAJĘCIA DODATKOWE

DALSZE MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

-Zajęcia sportowe,
-Zajęcia turystyczne,
-Uczestnictwo w wykładach otwartych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

-Studia na uczelniach przyrodniczych, na kierunkach takich jak np. bioinżynieria, biotechnologia, ,medycyna roślin, leśnictwo, turystyka i rekreacja, behawiorystyka zwierząt, biologia, geografia,
-Studia na kierunkach przyrodniczych w języku angielskim.

PRZYDATNE LINKI

Nabor kuratorium zsp1