monter mechatronik

KWALIFIKACJE

- E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
- E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

JĘZYK OBCY

- język angielski (obowiązkowy)

INFORMACJE DODATKOWE

W trakcie nauki uczeń może uzyskać uprawnienia na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1kV.

INFORMACJE O ZAWODZIE

Monter mechatronik to zawód dla tych, którzy interesują się nowinkami technicznymi, przygotowujący do sprawnego posługiwania się najnowocześniejszym sprzętem. Absolwent tego kierunku stanie się specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, sterowania, automatyki czy robotyki. Praca mechatronika odbywa się głównie w dobrze wyposażonych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach, gdzie zachodzi potrzeba obsługi całych zautomatyzowanych linii produkcyjnych, np. w montowniach samochodów czy podczas wytwarzania układów scalonych. Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje umożliwiające pracę jako operator, monter, diagnosta i konserwator urządzeń i systemów mechatronicznych. Mogą pracować przy obsłudze i naprawie sprzętu AGD, przy naprawie samochodów i różnych maszyn, przy montażu i konserwacji urządzeń sterowanych elektronicznie np.: bramy, drzwi przesuwne, centrale alarmowe, itp. Mogą pracować także przy montażu, uruchamianiu i obsłudze linii produkcyjnych w dużych zakładach przemysłowych. Daje to duże możliwości podjęcia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy przez samozatrudnienie lub w usługach i w przemyśle. absolwenci przygotowani są do budowy, obsługi oraz konserwacji układów pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych, które mogą być użyte do robotów lub pojazdów autonomicznych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Zawód ten umożliwia uzyskanie zatrudnienia w różnych gałęziach przemysłu oraz prowadzenie własnych firm produkcyjnych i usługowych. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”, co pozwala sądzić, że monter mechatronik to wyróżniający się zawód na krajowym i europejskim rynku pracy. Mechatronicy stanowią grupę zawodową o dużych perspektywach, gdyż ciągle rośnie zapotrzebowanie na zaawansowane wyroby mechatroniczne oraz konieczność zastąpienia w wielu dziedzinach rąk ludzkich. Absolwenci tego kierunku zostaną wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy bez kłopotu znajdą pracę w:
- zakładach produkcyjnych praktycznie wszystkich branż,
- zakładach usługowych naprawiających i konserwujących urządzenia mechaniczne, elektryczne czy elektroniczne,
- hurtowniach, sklepach, i działach sprzedaży,
- można też otworzyć własną działalność gospodarczą.
Szkoła nasza jako jedyna w regionie oferuje kształcenie w tym zawodzie.

PRZYDATNE LINKI

Nabor kuratorium zsp1