mechanik-monter

KWALIFIKACJE

M.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

JĘZYK OBCY

-język angielski (obowiązkowy)

INFORMACJE DODATKOWE

-W trakcie nauki uczeń może uzyskać uprawnienia na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1kV.
-absolwenci przygotowani są do montażu i obsługi maszyn i urządzeń, czytania i wykonywania schematów, rysunków z wykorzystaniem programów AutoCAD, Solid Edge.

INFORMACJE O ZAWODZIE

Mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

PRZYDATNE LINKI

Nabor kuratorium zsp1