elektryk

KWALIFIKACJE

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

JĘZYK OBCY

-język angielski (obowiązkowy)

INFORMACJE DODATKOWE

-W trakcie nauki uczeń może uzyskać uprawnienia na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1kV.

INFORMACJE O ZAWODZIE

Zawód elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień. Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

  • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,

  • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,

  • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,

  • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

PRZYDATNE LINKI

Nabor kuratorium zsp1