PODSTAWOWE INFORMACJE O REKRUTACJI

Dla kandydata, news
Podstawowe informacje o rekrutacji Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018. otwórz Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Rekrutacja odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji http://siedlce.edu.com.pl/kandydat Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m. Siedlce logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Uczniowie gimnazjów, dla których m. Siedlce nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie. Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.  Kolejność oddziałów na podaniu jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. System kwalifikuje do oddziału sprawdzając, czy liczba punktów kandydata jest wystarczająca do danego oddziału zaczynając od oddziału nr 1. Jeśli liczba punktów jest odpowiednia, system nie sprawdza kolejnych oddziałów. Kandydat nie ma możliwości wyboru – jest zakwalifikowany tylko do jednego oddziału ze…
Czytaj więcej