Mechanik – monter maszyn i urządzeń – branżowa szkoła I stopnia

Mechanik – monter maszyn i urządzeń – branżowa szkoła I stopnia

-wszystkie, Bez kategorii, branżowa szkoła I stopnia
KWALIFIKACJE -  MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE - język polski, - matematyka, - język obcy, - zajęcia techniczne. JĘZYK OBCY -język angielski (obowiązkowy) INFORMACJE DODATKOWE Klasa objęta patronatem firmy Bozamet Sp. z o.o. zapewniającej absolwentom zatrudnienie. W ramach sprawowanego patronatu firma Bozamet Sp. z o.o. będzie organizować w swojej firmie praktyczną naukę zwodu, a ponadto będzie wspierać uczniów w nauce, zapewniając zwrot kosztów ubezpieczenia, ubrania roboczego, a dla najlepszych uczniów będzie fundować stypendia. INFORMACJE O ZAWODZIE Mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta…
Czytaj więcej

BADANIA LEKARSKIE

Bez kategorii
  W nawiązaniu do Komunikatu Kuratorium Oświaty w Warszawie informujemy, że już po 19 czerwca br. rozpoczniemy wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru. Pozostali kandydaci, którzy znajdą się na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, otrzymają takie skierowanie od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00.
Czytaj więcej