Mechanik – monter maszyn i urządzeń – branżowa szkoła I stopnia

Mechanik – monter maszyn i urządzeń – branżowa szkoła I stopnia

-wszystkie, branżowa szkoła I stopnia
KWALIFIKACJE -  MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE - język polski, - matematyka, - język obcy, - zajęcia techniczne. JĘZYK OBCY -język angielski (obowiązkowy) INFORMACJE DODATKOWE Klasa objęta patronatem firmy Bozamet Sp. z o.o. zapewniającej absolwentom zatrudnienie. W ramach sprawowanego patronatu firma Bozamet Sp. z o.o. będzie organizować w swojej firmie praktyczną naukę zwodu, a ponadto będzie wspierać uczniów w nauce, zapewniając zwrot kosztów ubezpieczenia, ubrania roboczego, a dla najlepszych uczniów będzie fundować stypendia. INFORMACJE O ZAWODZIE Mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta…
Read More
Technik energetyk – technikum

Technik energetyk – technikum

-wszystkie, technikum
 KWALIFIKACJE EE.24. - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej, EE.25. - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE - język polski, - matematyka, - język obcy, - fizyka. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE -matematyka, -fizyka. PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY -historia i społeczeństwo JĘZYK OBCY -język angielski (obowiązkowy) -język niemiecki lub rosyjski (jeden do wyboru) INFORMACJE DODATKOWE -uczniowie klasy trzeciej odbywają praktykę zawodową w wybranym zakładzie pracy. INFORMACJE O ZAWODZIE Energetyka zajmuje się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. Technik energetyk może być zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, jako główny energetyk w przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną oraz cieplną. Może on wykonywać następujące zadania zawodowe: konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych, pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych, nadzór i…
Read More
Klasa przyrodnicza – liceum ogólnokształcące

Klasa przyrodnicza – liceum ogólnokształcące

-wszystkie, liceum ogólnokształcące
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE - język polski, - język obcy, - matematyka, - historia. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE - język angielski, - biologia, - geografia. JĘZYK OBCY -język angielski (obowiązkowy) -język niemiecki lub rosyjski (jeden do wyboru) INFORMACJE DODATKOWE Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjąć: -Studia na uczelniach przyrodniczych, na kierunkach takich jak np. bioinżynieria, biotechnologia, ,medycyna roślin, leśnictwo, turystyka i rekreacja, behawiorystyka zwierząt, biologia, geografia, -Studia na kierunkach przyrodniczych w języku angielskim. INFORMACJE O ODDZIALE Proponujemy naukę w niej uczniom o zainteresowaniach przyrodniczych. Klasa ta ma w założeniu przygotować uczniów do zdawania matury z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia) na poziomie rozszerzonym oraz do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, związanych z ratownictwem medycznym, turystyką i rekreacją, ochroną środowiska, ekologią, leśnictwem i innych. Absolwent tej klasy będzie również dobrze przygotowany do podjęcia…
Read More
Klasa wojskowa – liceum ogólnokształcące

Klasa wojskowa – liceum ogólnokształcące

-wszystkie, liceum ogólnokształcące
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE - język polski, - język obcy, - matematyka, - historia. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE - matematyka, - historia, - wos. JĘZYK OBCY -język angielski (obowiązkowy) -język niemiecki lub rosyjski (jeden do wyboru) INFORMACJE DODATKOWE Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjąć studia na uczelniach wojskowych i cywilnych na kierunkach takich jak np. bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe, historia. INFORMACJE O ODDZIALE Uczniowie tej klasy będą objęci innowacją pedagogiczną z zakresu wojskowości. W wyniku porozumienia z 1. Warszawską Brygadą Pancerną im. Tadeusza Kościuszki szkolenie wojskowe będą odbywać na terenie jednostki wojskowej, a dzięki podpisanemu porozumieniu z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach zajęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego prowadzone będą przez kadrę uniwersytecką w gmachu uczelni. W klasie wojskowej realizowany będzie również innowacyjny program nauczania historii, poszerzony o historię…
Read More