Przypominamy, że 16 lipca o godzinie 12.00 opublikowane zostaną listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Jednocześnie od tego dnia będzie można potwierdzać wolę podjęcia nauki w naszej szkole. Aby to zrobić należy dostarczyć następujące dokumenty:

– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/po szkole podstawowej,

– dwa zdjęcia legitymacyjne,

– zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (technikum i szkoła branżowa),

– oświadczenie i zgody, które można pobrać tutaj ,

– wniosek o przyjęcie do szkoły, składany na początku rekrutacji (dotyczy uczniów, których pierwsza preferencja była poza naszą szkołą) – aby odebrać wniosek z innej szkoły konieczna jest obecność rodzica/prawnego opiekuna .