ZASADY REKRUTACJI

Home / Dla kandydata / ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja opiera się na zasadach określonych w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe, Ustawie o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.


Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum nr 1  w Siedlcach na  rok szkolny 2018/2019

 Kryteria – świadectwo punkty
w postępowaniu rekrutacyjnym
aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
wynik z języka polskiego 18 pkt
wynik z matematyki 18 pkt
wynik z I przedmiotu – język obcy nowożytny 18 pkt
wynik z II przedmiotu – fizyka 18 pkt
max 100 pkt
Kryteria – egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
 wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym
max 100 pkt
Razem 200 pkt

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.


Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do III Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach na  rok szkolny 2018/2019

 Kryteria – świadectwo punkty
w postępowaniu rekrutacyjnym
aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
wynik z języka polskiego 18 pkt
wynik z matematyki 18 pkt
wynik z I przedmiotu – język obcy nowożytny 18 pkt
wynik z II przedmiotu – historia 18 pkt
max 100 pkt
Kryteria – egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
 wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym
max 100 pkt
Razem 200 pkt

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.


Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Siedlcach na  rok szkolny 2018/2019

 Kryteria – świadectwo punkty
w postępowaniu rekrutacyjnym
aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
wynik z języka polskiego 18 pkt
wynik z matematyki 18 pkt
wynik z I przedmiotu – język obcy nowożytny 18 pkt
wynik z II przedmiotu – zajęcia techniczne 18 pkt
max 100 pkt
Kryteria – egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
 wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym
max 100 pkt
Razem 200 pkt

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.


Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2018-r. ­- Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty z załącznikami.

 

Rozporządzenie MEN  –  Rozporządzenie zawiera szczegółowe zasady punktowania szczególnych osiągnięć.