HARMONOGRAM REKRUTACJI

Home / Dla kandydata / HARMONOGRAM REKRUTACJI

ETAPY REKRUTACJI

 

Rekrutacja zasadnicza

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wydanie skierowania na badanie lekarskie (technikum, szkoła branżowa, liceum – klasa wojskowa)

  od 10 maja od godz. 10:00 do 18 maja do godz. 15:00

——————————————————————————————–

 • Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie

od 15 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00

——————————————————————————————–

 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie
  o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

  od 22 czerwca od godz. 12:00 do 27 czerwca do godz. 16:00

——————————————————————————————–

 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  6 lipca do godz. 12:00

——————————————————————————————–

 • Wydanie skierowania na badanie lekarskie (technikum, szkoła branżowa, liceum – klasa wojskowa) osobom, które wybrały daną klasę na dalszym miejscu.

  od 6 lipca od godz. 12:00 do 9 lipca do godz. 16:00

——————————————————————————————–

 • Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego

od 6 lipca od godz. 12:00 do 12 lipca do godz. 10:00

——————————————————————————————–

 • Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych.

  12 lipca do godz. 16:00

——————————————————————————————–

Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.

——————————————————————————————–

Rekrutacja uzupełniająca

Ten etap odbywa się w sytuacji, gdy pozostają jakiekolwiek wolne miejsca po dniu 12 lipca.
W postępowaniu rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w tym etapie według uzyskanej liczby punktów.

——————————————————————————————–

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 • od 13 lipca od godz. 8:00 do 16 lipca do godz. 16:00

——————————————————————————————–

 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych.

  29 sierpnia godz. 12:00

——————————————————————————————–

 • Wydanie skierowania na badania lekarskie (technikum, szkoła branżowa,
  liceum – klasa wojskowa)

  przy składaniu wniosku do szkoły

——————————————————————————————–

 • Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz  zaświadczenia lekarskiego

  od 29 sierpnia od godz. 12:00 do 30 sierpnia do godz. 16:00

——————————————————————————————–

 • Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych.

  31 sierpnia do godz. 10:00