PODSTAWOWE INFORMACJE O REKRUTACJI

Home / Dla kandydata / PODSTAWOWE INFORMACJE O REKRUTACJI

Podstawowe informacje o rekrutacji

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018. otwórz

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Rekrutacja odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji http://siedlce.edu.com.pl/kandydat

  1. Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m. Siedlce logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
  2. Uczniowie gimnazjów, dla których m. Siedlce nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
    Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek.
  3. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.  Kolejność oddziałów na podaniu jest kluczowym elementem procesu rekrutacji.
  4. System kwalifikuje do oddziału sprawdzając, czy liczba punktów kandydata jest wystarczająca do danego oddziału zaczynając od oddziału nr 1.
    Jeśli liczba punktów jest odpowiednia, system nie sprawdza kolejnych oddziałów.
  5. Kandydat nie ma możliwości wyboru – jest zakwalifikowany tylko do jednego oddziału ze swojej listy preferencji. Nie złożenie dokumentów do tego oddziału oznacza poszukiwanie miejsca na etapie rekrutacji uzupełniającej.
  • Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru.