Harmonogram rekrutacji

ETAPY REKRUTACJI

 

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

  od 8 maja od godz. 10:00 do 19 maja do godz. 15:00

 

 • Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 16 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00

 

 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie
  o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

  od 23 czerwca od godz. 12:00 do 28 czerwca do godz. 16:00

 

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych

  5 lipca do godz. 16:00

 

 • Wydanie skierowania na badania lekarskie (technikum, szkoła branżowa,
  liceum – klasa wojskowa)

  od 6 lipca od godz. 10:00 do 7 lipca do godz. 16:00

 

 • Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego

od 6 lipca od godz. 10:00 do 14 lipca do godz. 12:00

 

 • Lista przyjętych

  14 lipca do godz. 16:00

 • Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.

 

 • Rekrutacja uzupełniająca

Ten etap odbywa się w sytuacji, gdy pozostają jakiekolwiek wolne miejsca po dniu 14 lipca.
W postępowaniu rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w tym etapie według uzyskanej liczby punktów.

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

  od 10 sierpnia od godz. 10:00 do 14 sierpnia do godz. 16:00

 

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych

  28 sierpnia do godz. 12:00

 

 • Wydanie skierowania na badania lekarskie (technikum, szkoła branżowa,
  liceum – klasa wojskowa)

  przy składaniu wniosku do szkoły

 

 • Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz  zaświadczenia lekarskiego

  od 29 sierpnia od godz. 8:00 do 30 sierpnia do godz. 16:00

 

 • Lista przyjętych

  31 sierpnia do godz. 16:00