Badania lekarskie

Każdy Kandydat (oprócz klasy przyrodniczej LO) musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.

Skierowania na badania będą wydawane  przy składaniu wniosków o przyjęcie do szkoły osobom, które na pierwszym miejscu wybrały klasę objętą obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Według harmonogramu będzie to miało miejsce od 10 maja od godz. 12:00 do 18 maja do godz. 15:00

Pozostałe osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia a nie otrzymały skierowania na badania, powinny je odebrać od 6 lipca od godz. 12:00 do 9 lipca do godz. 16:00.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 12 lipca do godz. 12:00.

UWAGA! W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

W załączniku wykaz przychodni, które mają kontrakty na badania z zakresu medycyny pracy uczniów i kandydatów do szkół w 2017 r. z powiatu warszawskiego.
Pełne informacje na ten temat znajdują się na stronie MWOMP w Płocku pod adresem http://mwomp.pl/badania-uczniow-2017-wykaz-podmiotow/

Prawidłowo wystawione zaświadczenie zawiera nazwę szkoły i nazwę zawodu, którego dotyczy.

Powiat siedlecki

Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji
Dariusz Sławomir Domański Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS”
ul. Kilińskiego 34
08-110 Siedlce
NZOZ „SALUS” Filia Nr 1

ul. Piłsudskiego 49, Siedlce

800 – 1800
poniedziałek – piątek
(25) 644 44 22,

740 54 54

kom. 730 290 290

Gałczyński i Wspólnicy sp.j. ul. Brzeska 131

08-110 Siedlce

NZOZ ZLS „MEDICA”

ul. 3 Maja 3, Siedlce

800 – 1800
poniedziałek – piątek
(25) 644 74 00
NZOZ AS-MED
ul. Sulimów 26
08-110 Siedlce
NZOZ AS-MED, Siedlce, ul. Sulimów 26 1400 – 1800 poniedziałek

830 – 1030 i
1400– 1600  środa

1000 – 1200 czwartek

dodatkowo w marcu, lipcu, wrześniu i listopadzie – wtorek 1430 – 1700

dodatkowo w kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku i grudniu – piątek 900 – 1200

(25) 632 44 75
„Ośrodek Medycyny Pracy” Sp. z o.o.
ul. Gen. Fr. Kleeberga 208-110 Siedlce
Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 2, Siedlce

730 – 1600 poniedziałek – piątek (25) 785 61 30

633 35 55