Technik elektronik – technikum

Home / -wszystkie / Technik elektronik – technikum

KWALIFIKACJE

EE.03. – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22. – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

– język polski,
– matematyka,
– język obcy,
– fizyka.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

-matematyka
-fizyka

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY

-historia i społeczeństwo

JĘZYK OBCY

-język angielski (obowiązkowy)
-język niemiecki lub rosyjski (jeden do wyboru)

INFORMACJE DODATKOWE

-uczniowie klasy trzeciej odbywają praktykę zawodową w wybranym zakładzie pracy.
-absolwenci mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1kV.

INFORMACJE O ZAWODZIE

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Do podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest wykształcenie, zdobyte w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum. Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych. W porównaniu do poprzedniego systemu kształcenia technik elektronik to zawód bez podziału na wąskie specjalności. Absolwent technikum elektronicznego to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest elektronika.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę: w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych; w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego; w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku; w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki; w specjalistycznych placówkach handlowych; mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na techników elektroników jest związane z nowymi inwestycjami firm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na monterów elektroników w wielu krajach zjednoczonej Europy. Dla przykładu: w chwili otwarcia niemieckiego rynku pracy w 2011 roku, zaobserwowano duży wzrost zapotrzebowania na zawody nie wymagające wyższego wykształcenia. Najbardziej poszukiwane zawody to: pracownicy z wykształceniem technicznym, w tym elektronicy.