Ślusarz – branżowa szkoła I stopnia

Home / -wszystkie / Ślusarz – branżowa szkoła I stopnia

KWALIFIKACJE

–  MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

– język polski,
– matematyka,
– język obcy,
– zajęcia techniczne.

JĘZYK OBCY

-język angielski (obowiązkowy)

INFORMACJE DODATKOWE

Klasa objęta patronatem firmy Bozamet Sp. z o.o. zapewniającej absolwentom zatrudnienie. W ramach sprawowanego patronatu firma Bozamet Sp. z o.o. będzie organizować w swojej firmie praktyczną naukę zwodu, a ponadto będzie wspierać uczniów w nauce, zapewniając zwrot kosztów ubezpieczenia, ubrania roboczego, a dla najlepszych uczniów będzie fundować stypendia.

INFORMACJE O ZAWODZIE

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo, uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe, zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Dynamiczne zmiany w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach powodują, iż kształcenie zawodowe ślusarza ma charakter szerokoprofilowy, umożliwiający opanowanie umiejętności ogólnozawodowych oraz specjalistycznych, a także umiejętności intelektualnych i kształcenie postaw, stanowiących dobre przygotowanie do specjalizacji np. ślusarz-spawacz. Ślusarze najczęściej wykonują pracę:

  • budowanie prostych konstrukcji stalowych,
  • wykonywanie i regeneracja mechanicznych elementów maszyn, urządzeń, przyrządów zgodnie ze specyfikacją,
  • konserwowanie i naprawa urządzeń,
  • współpraca z działem technologicznym i produkcji w zakresie przygotowania narzędzi do produkcji seryjnej oraz produkcji prototypów,
  • wytwarzanie, naprawianie i odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych.

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własna działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo, uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe, zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.