Mechatronik – branżowa szkoła I stopnia

Home / -wszystkie / Mechatronik – branżowa szkoła I stopnia

 

KWALIFIKACJE

EE.02. – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

– język polski,
– matematyka,
– język obcy,
– zajęcia techniczne.

JĘZYK OBCY

-język angielski (obowiązkowy)

INFORMACJE DODATKOWE

-W trakcie nauki uczeń może uzyskać uprawnienia na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1kV.

INFORMACJE O ZAWODZIE

Mechatronik to zawód dla tych, którzy interesują się nowinkami technicznymi, przygotowujący do sprawnego posługiwania się najnowocześniejszym sprzętem. Absolwent tego kierunku stanie się specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, sterowania, automatyki czy robotyki. Praca mechatronika odbywa się głównie w dobrze wyposażonych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach, gdzie zachodzi potrzeba obsługi całych zautomatyzowanych linii produkcyjnych, np. w montowniach samochodów czy podczas wytwarzania układów scalonych. Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje umożliwiające pracę jako operator, monter, diagnosta i konserwator urządzeń i systemów mechatronicznych. Mogą pracować przy obsłudze i naprawie sprzętu AGD, przy naprawie samochodów i różnych maszyn, przy montażu i konserwacji urządzeń sterowanych elektronicznie np.: bramy, drzwi przesuwne, centrale alarmowe, itp. Mogą pracować także przy montażu, uruchamianiu i obsłudze linii produkcyjnych w dużych zakładach przemysłowych. Daje to duże możliwości podjęcia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy przez samozatrudnienie lub w usługach i w przemyśle. absolwenci przygotowani są do budowy, obsługi oraz konserwacji układów pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych, które mogą być użyte do robotów lub pojazdów autonomicznych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Zawód ten umożliwia uzyskanie zatrudnienia w różnych gałęziach przemysłu oraz prowadzenie własnych firm produkcyjnych i usługowych. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”, co pozwala sądzić, że monter mechatronik to wyróżniający się zawód na krajowym i europejskim rynku pracy. Mechatronicy stanowią grupę zawodową o dużych perspektywach, gdyż ciągle rośnie zapotrzebowanie na zaawansowane wyroby mechatroniczne oraz konieczność zastąpienia w wielu dziedzinach rąk ludzkich. Absolwenci tego kierunku zostaną wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy bez kłopotu znajdą pracę w:
– zakładach produkcyjnych praktycznie wszystkich branż,
– zakładach usługowych naprawiających i konserwujących urządzenia mechaniczne, elektryczne czy elektroniczne,
– hurtowniach, sklepach, i działach sprzedaży,
– można też otworzyć własną działalność gospodarczą.
Szkoła nasza jako jedyna w regionie oferuje kształcenie w tym zawodzie.