Klasa wojskowa – liceum ogólnokształcące

Home / -wszystkie / Klasa wojskowa – liceum ogólnokształcące

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

– język polski,
– język obcy,
– matematyka,
– historia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

– matematyka,
– historia,
– wos.

JĘZYK OBCY

-język angielski (obowiązkowy)
-język niemiecki lub rosyjski (jeden do wyboru)

INFORMACJE DODATKOWE

Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjąć studia na uczelniach wojskowych i cywilnych na kierunkach takich jak np. bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe, historia.

INFORMACJE O ODDZIALE

Uczniowie tej klasy będą objęci innowacją pedagogiczną z zakresu wojskowości. W wyniku porozumienia z 1. Warszawską Brygadą Pancerną im. Tadeusza Kościuszki szkolenie wojskowe będą odbywać na terenie jednostki wojskowej, a dzięki podpisanemu porozumieniu z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach zajęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego prowadzone będą przez kadrę uniwersytecką w gmachu uczelni. W klasie wojskowej realizowany będzie również innowacyjny program nauczania historii, poszerzony o historię wojska i wojskowości. Przewidziane są również zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami rekrutacyjnymi na uczelnie wojskowe oraz do NSR (w ramach innowacyjnego programu nauczania wychowania fizycznego). Uczniowie tej klasy będą mogli również korzystać z dostępnej w szkole ścianki wspinaczkowej. Uzupełnieniem edukacji dla bezpieczeństwa w tej klasie będą dodatkowe zajęcia z udziałem zawodowych żołnierzy oraz zajęcia z ratownictwa.

To oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z Wojskiem. Innowacyjny program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na podjęcie studiów na kierunkach wojskowych, związanych z bezpieczeństwem narodowym itp. Klasa wojskowa jest dla tych, którzy chcą spędzić 3 lata liceum maksymalnie aktywnie, ucząc się technik samoobrony, strzelania, wspinaczki, musztry wojskowej, pokonywania przeszkód terenowych.
Kierunek ten wiąże się ze służbami mundurowymi, dlatego zaproponujemy młodzieży dzień lub dni mundurowe.

 • ZAJĘCIA DODATKOWE
  – warsztaty ratownictwa medycznego,
  – dodatkowe przedmioty:
  * bezpieczeństwo narodowe
  – przedmiot realizowany przez kadrę uniwersytecką w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
  * szkolenie wojskowe 
  – przedmiot realizowany na terenie jednostki wojskowej