Klasa przyrodnicza – liceum ogólnokształcące

Home / -wszystkie / Klasa przyrodnicza – liceum ogólnokształcące

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

– język polski,
– język obcy,
– matematyka,
– historia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

– język angielski,
– biologia,
– geografia.

JĘZYK OBCY

-język angielski (obowiązkowy)
-język niemiecki lub rosyjski (jeden do wyboru)

INFORMACJE DODATKOWE

Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjąć:

-Studia na uczelniach przyrodniczych, na kierunkach takich jak np. bioinżynieria, biotechnologia, ,medycyna roślin, leśnictwo, turystyka i rekreacja, behawiorystyka zwierząt, biologia, geografia,
-Studia na kierunkach przyrodniczych w języku angielskim.

INFORMACJE O ODDZIALE

Proponujemy naukę w niej uczniom o zainteresowaniach przyrodniczych. Klasa ta ma w założeniu przygotować uczniów do zdawania matury z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia) na poziomie rozszerzonym oraz do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, związanych z ratownictwem medycznym, turystyką i rekreacją, ochroną środowiska, ekologią, leśnictwem i innych. Absolwent tej klasy będzie również dobrze przygotowany do podjęcia studiów na takich uczelniach jak Akademia Wychowania Fizycznego. Dodatkowo zaproponujemy uczniom tej klasy zajęcia sportowe i turystyczne w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz położymy nacisk na promocję zdrowia. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ułatwi młodzieży wstęp na wiele kierunków studiów oraz skuteczne komunikowanie się we współczesnym świecie.

ZAJĘCIA DODATKOWE

-zajęcia sportowe,
-zajęcia turystyczne,
-uczestnictwo w wykładach otwartych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.