Elektryk – branżowa szkoła I stopnia

Home / -wszystkie / Elektryk – branżowa szkoła I stopnia

 

KWALIFIKACJE

EE.05. – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

– język polski,
– matematyka,
– język obcy,
– zajęcia techniczne.

JĘZYK OBCY

-język angielski (obowiązkowy)

INFORMACJE DODATKOWE

-W trakcie nauki uczeń może uzyskać uprawnienia na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1kV.

INFORMACJE O ZAWODZIE

Zawód elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień. Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

  • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,

  • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,

  • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,

  • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).