Współpraca i patronat

Chcąc stworzyć naszym uczniom jak najlepsze warunki do rozwoju, współpracujemy z wieloma firmami i instytucjami. Wśród nich możemy wymienić:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach –

Współpraca w ramach klasy wojskowej.

Firma Bozamet –

patron naszych oddziałów w zawodach  Ślusarz oraz Operator obrabiarek skrawających.

PGE Energia Odnawialna S.A. –

współpraca w ramach oddziału w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Firma Stadler –

współpraca w ramach oddziałów w zawodach  Mechatronik oraz Elektryk.

 

Strona główna

Trzy w jednej

III Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 1
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Oferta edukacyjna

-wszystkie
liceum ogólnokształcące
branżowa szkoła I stopnia
technikum
Mechanik – monter maszyn i urządzeń – branżowa szkoła I stopnia
Ślusarz – branżowa szkoła I stopnia
Elektryk – branżowa szkoła I stopnia
Mechatronik – branżowa szkoła I stopnia
Technik energetyk – technikum
Technik teleinformatyk – technikum
Technik elektronik – technikum
Technik elektryk – technikum
Technik informatyk – technikum
Technik mechatronik – technikum
Technik mechanik – technikum
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – technikum
Klasa przyrodnicza – liceum ogólnokształcące
Klasa wojskowa – liceum ogólnokształcące

Baza lokalowa

pracownie przedmiotów zawodowych
Nowe kierunki oznaczają również w pełni wyposażone sale praktycznej i teoretycznej nauki zawodu.
Read More
pracownie ogólnokształcące
Kilkanaście sal lekcyjnych ogólnokształcących stale doposażane jest w nowe pomoce naukowe.
Read More
obiekty sportowe
Stawiając na sport, stale podnosimy jakość wyposażenia naszych licznych obiektów sportowych.
Read More
internat
Przeznaczony jest dla młodzieży ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie Siedlec. Baza l
Read More
biblioteka
W dobie Internetu i publikacji elektronicznych nie zapominamy o tradycyjnej formie czytelnictwa.
Read More

Garść statystyk

99
uczniów
99
nauczycieli
99
sal lekcyjnych
99
profili klas

Aktualności

PODSTAWOWE INFORMACJE O REKRUTACJI
4 marca 2018
Podstawowe informacje o rekrutacji Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018. otwórz Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Rekrutacja odbywa się pr
ZASADY REKRUTACJI
18 kwietnia 2017
Rekrutacja opiera się na zasadach określonych w Przepisach wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe, Ustawie o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prze
HARMONOGRAM REKRUTACJI
18 kwietnia 2017
ETAPY REKRUTACJI Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie http://siedlce.edu.com.pl/kandydat   Rekrutacja zasadnicza Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami